TJENARE FOLKET

Timmermannens Son.

Dom tre vise männen kanske inte var tre utan dom kom med tre olika gåvor, guld, rökelse och myrra, därför antog man att dom var tre till antalet. I Bibeln står heller ingenting om att dom skulle vara tre. I vissa förbund heter dom Kaspar, Melchior och Balthazar. Dom frågade kung Herodes i Jerusalem -: Var finns judarnas nyfödde konung, vi har sett hans stjärna gå upp… I april år 7 f Kr inträffade i fiskarnas stjärnbild en konjunktion mellan Jupiter och Saturnus d.v.s. att planeterna stod mycket nära varann på himmelen strax före soluppgången. (Jupiter, ensam, lyser starkare än den starkaste stjärna, sett från jorden). Vårdagjämningspunkten som förut fanns i väduren gick, genom jordaxelns vridning, nu in i fiskarna. Både fiskarnas stjärnbild och vårdagjämningen var viktig för astronomin vid tiden för Jesu födelse.

Kan detta vara Betlehems stjärna? I så fall 7 år för tidigt. Man ”vet” att Jesus föddes under kung Herodes regeringstid och att Herodes dog år 4 f Kr. En gammal tradition hävdar att Jesus föddes i det 27:e året av kejsar Augustus regering. Augustus blev vald år 33 f Kr. Denna tradition tycks ha förvillat munken Dionysios Exiguus, som i början av 500-talet konstruerade vår tideräkning. Den sannolika tidpunkten för Jesu födelse är således 6-7 år före vår tideräknings början, och då troligen i april-maj istället för vid juletiden.

Datumet 24-25 december finns inte i evangelierna, som troligen skrevs 40-50 år efter Jesu död. Datumen valdes av romarna på 300 talet, bara för att blidka hedningarna som hade midvinterfest runt vintersolståndet. Lukasevangeliet indikerar på att årstiden, vid tiden för Jesu födelse, var månaderna då herdarna var ute och vaktade får. Det gjorde man under vår och sommarmånaderna. Men den exakta tidpunkten för Jesu födelse är inte känd.

Vem var han då, Jesus? Personligen tror jag att han har funnits, men jag ser honom som en dåtidens revolutionär som med fredliga metoder ville förändra världen, typ Gandhi, Martin Luther King, Dalai Lama. ”Sen tog våra kyrkor din lära och skaffa sej makt på jord, och började vrida och vända och vinkla och tolka vart ord.” Jag tror inte Jesus hade godtagit erövringarna på 500-800 talen då man förkunnade kristendomen med svärd, inte heller inkvisitionen då vetenskapen skiljde sej från kyrkan, häxbränningarna m.m. Tjafset mellan protestanter och katoliker, båda med rötter i kristendomen. Då betydde det femte budet ”Du skall icke dräpa” ingenting. ”Allt vad ni vill att människan ska göra för er, det skall ni också göra för dem” Jo jo.

Apropå tio Guds bud fick ju gamle Abraham en son med sin tjänstekvinna, Hagar, medan han var gift med Sara, senare fick han ju även en son med Sara. Aj aj aj Abraham, sjätte budet ”Du skall icke begå äktenskapsbrott”. Både judar och araber hävdar att dom härstammar från Abraham. Isak, sonen med Sara, är stamfader för judarna medan Ismael, sonen med Hagar, är arabernas stamfader. När Abraham fick Isak med hustrun Sara, skuffades Hagar och Ismael undan och fick bosätta sej i öknen. Det är väl inte undra på att judar och araber inte kan hålla sams.

Epilog

Jag respekterar alla samfund som har sin tro och som i sin tro vill hjälpa medmänniskor, Frälsningsarmén, Pingstkyrkan, Svenska statskyrkan m.m. Däremot har jag svårt för kyrkor som Livets Ord, Scientologerna och andra som menar: Är man inte med dem är man emot dom.

Fotnot 1. Citatet ovan ”Sen tog våra kyrkor… Text Leif Kristiansson.

Fotnot 2. Vårdagjämningspunkten befinner sej i fiskarnas stjärnbild i ca 600 år till, då den går över i Vattumannen. Vattumannens tidsålder är ett centralt begrepp inom New Age rörelsen, Age of Aquarius…

Tommy Svensson den 18 december 2008