Jo, de e litt kallt nå.

TJENARE FOLKET

Jo, dä ä litt kallt nå.

Säg rubriken med lite finlandssvensk accent för att komma i fas. Suomussalmi den 27 december 1939. Finska vinterkriget. Överste Hjalmar Siilasvuo fick uppdraget att återta Suomussalmi som var i ryssarnas händer. :- Va, ska vi anfalla nå, saatana perkele de e jo 47 minusgraader. :- Jo de e litt kallt nå, men de e jo liika kallt åt russen :- Hakka pällä Suomipoika.

Tre regementen med cirka 11 000 soldater anföll två sovjetiska divisioner om sammanlagt 45 000 man. 20 dagar tidigare hade ryssarna erövrat byn för att få en språngbräda mot Uleåborg. Om ryssarna hade erövrat Uleåborg hade finländarna varit tvungna att försvara sitt land på två fronter och den viktiga järnvägslinjen till Sverige skulle ha varit bruten. Taktiken som skulle användas kallade man för ”motti”. En mängd kniptångsmanövrar som delade upp fiendens grupper till flera små. Man omringade dessa grupper för att sedan eliminera dem en och en. Taktiken blev effektiv speciellt mot ryssarnas mekaniserade trupper eftersom de var tvungna att hålla sig till vägarna. De finska trupperna kunde däremot röra sig snabbt på skidor och slå till på ryssarnas svaga punkter. Finnarna anföll ofta den sovjetiska trossen, vilket tog hårt på fienden i den stränga kylan.

Slaget vid Suomussalmi blev ett skolexempel på hur en liten styrka, som slåss i bekant terräng, kan vinna över en numerärt överlägsen fiendestyrka. Slaget kostade 28 000 ryssar livet medan finnarna ”bara” förlorade 900 man.

Finlands sak är vår, hette det. 33 svenskar stupade i vinterkriget, ingen av dom i Suomussalmi, men var fanns ”Norges och Danmarks sak är vår” när nazismen trängde på den 9 april 1940. Att finnarna sen krigade tillsammans med nazityskland mot ryssen, 1941-44, är också en historia.

Tommy Svensson den 27 december, på dagen 69 år sedan återerövringen av Suomussalmi. I Forshaga är det idag 44 grader varmare d.v.s. – 3 grader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *