Skit i Östersjön.

TJENARE FOLKET

Skit i Östersjön.

Deltagarna på klimatmötet i Köpenhamn har kommit dit i privata jetplan, när det finns reguljärflyg. Dom åker till och från mötena i hundratals limousiner. Ja ja, men lite stil får det väl vara. Al Gore åker omkring i sitt privata plan och talar om att vi ska cykla till jobbet. Men han kan väl inte cykla mellan New York och Stockholm heller. Nej, men vi andra kan göra det. Lastbilskaravanerna som går mellan Bryssel och Strasbourg för att flytta EU parlamentet en gång varje månad, gör ju det för att det är inskrivet i Lissabonfördraget, men sånt kan man ju inte ändra på. Ja, men det kanske inte blir så mycket avgaser och det kostar ju bara ett par miljarder om året, det är väl inte så farligt…

Jag tror att kostnaderna för byråkratin och tungroddheten i att genomföra förändringar gällande t.ex. kväveutsläppen är större, än det skulle vara för de räddningsaktioner som krävs för att t.ex. hjälpa Östersjön. ”Fram till år 2020 ska vi ha halverat utsläppen av kväve och fosfor i Östersjön” Ja jippi, här är det snabba ryck. Det är ju ofta så att, är problemet akut så har katastrofen redan inträffat. 6,7 miljarder människor sätter väl sina spår till föroreningarna. Det är bra att uppvaknandet har skett när det gäller ren luft och rent vatten men klimatet tror jag inte vi kan göra så mycket åt. Jag tror att det är bättre att man ägnade sej helt åt miljöfrågan istället för klimatfrågan. Personligen tror jag att miljöförstöringen, drastigt, påverkar livet på jorden men den har mycket lite med klimatet att göra.

Jorden har sin livscykel. Skulle isen ta och sluta smälta bara för att vi vill det? Jag tror att det kan vara en mer naturlig klimatförändring som inte vi kan påverka så mycket. ”Medeltida värmeperioden” från vikingatiden till mitten på 1200-talet och ”Lilla Istiden” som sen tog över och varade i ca 500 år, vad orsakade detta? Det sägs ju att det även har varit en tropisk miljö här i Norden innan senaste istiden. Nej, jag tror som sagt att den uppvärmning som nu sker är naturlig. Koldioxidutsläpp och miljögifter, tror jag, är marginella bovar i detta sammanhang.

Klimatet på jorden styrs i första hand, av kosmisk strålning, magnetfält, solens gravitation m.m. som i sin tur påverkar jordens bana runt solen, jordaxelns lutning, solstrålning, havsströmmar och väderleken m.m. Det tror jag alla seriösa forskare och även den naturvetenskapligt bildade delen av allmänheten känner till. Det har ju varit ogästvänliga klimat här på jorden utan att människan har varit involverad. Exempelvis istider. Under den senaste istiden var ju stora delar av norra halvklotet täckt med kilometertjock is. För ungefär 11 500 år sedan avtog den. Då steg temperaturen och inlandsisen började smälta i allt snabbare takt. Det kallar jag global uppvärmning. Det är kanske den som pågår än idag. Men då fanns det ju inga industrier eller bilar eller något annat som kunde orsaka uppvärmningen när isen började dra sej tillbaka. Eller var det neandertalare, mammut och reptilfisar som fick igång den globala uppvärmningen då. Neandertalarna bodde ju i nuvarande Ruhrområdet, bara en sån sak. Men var lugn, om 50 000 år kommer det kanske en ny istid. Då avtar den globala uppvärmningen igen. Det sköter vår planet om, tillsammans med solen.

Man bekymrar sig om jordens framtid men jorden kommer att finnas betydligt längre än människan. Det är människans framtid det gäller, men den framtiden struntar planeten jorden fullständigt i, det får vi ordna själva. Resurserna som vi har till vårt förfogande bör ju användas för att anpassa vårt liv till det klimat som jorden och solen erbjuder oss. Jag tror att moder jord har börjat tala ett språk som inte människan riktigt förstår. Försöker vi bli herrar över klimatet kan det få oanade konsekvenser.

Rubriken då, ”Skit i Östersjön” Det betyder att det finns skit i Östersjön, inte att man ska skita eller strunta i Östersjön, men ändå verkar inte makthavarna anammat detta ordentligt. ”Vi kan ju anordna några möten ibland så det ser bra ut.” Mycket snack och lite verkstad.

Inget onödigt vetande denna gång? Jo, ungefär en elftedel av alla människor som har funnits på jorden genom historien, lever just nu.

Tommy Svensson i december 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *