Å i åa ä e ö.

TJENARE FOLKET

Å i åa ä e ö.

Två öar, varav den ena sägs vara något större än Öland och den andra till och med verkar vara större än Gotland, göms inne i Sveriges inland. Nähä…Jo!!

Strax sydost om Strömsund i Jämtland ligger sjöarna Fångsjön och Sporrsjön. Sporrsjön har två älvar som leder bort vattnet, Vängelälven och Faxälven. Vängelälven rinner sedan ut i den något större Fjällsjöälven som i sin tur, någon mil norr om Nämforsen, rinner ut i den betydligt större Ångermanälven. Faxälven som i sin tur, rinner nästan parallellt med Vängelälven, Fjällsjöälven och Ångermanälven i cirka tio mil innan Faxälven vid Helgum viker av 90 grader åt nordost och förenas med Ångermanälven någon mil norr om Sollefteå. Ytan på landområdet som omgärdas av dom fyra älvarna sägs vara större än Öland. Men…

Torne älv, som börjar vid Torne träsk uppe vid Abisko, och Kalixälven, som börjar vid sjöarna Holmajärvi och Kaalasjärvi strax söder om Kiruna, rinner båda ut i Bottenviken. Torne älv, som fylls på av Muonio älv någon mil öster om Pajala, utgör sedan gränsen mot Finland och mynnar ut vid Haparanda och Kalixälven, som sig bör, rinner ut vid Kalix. Mellan Torne älv och Kalixälven rinner Tärendö älv. Tärendö älv tar med sej cirka hälften av Torne älvs vattenmassor, strax före byn Junosuando, och transporterar vattnet drygt 50 km till Tärendö där älven flyter ihop med Kalixälven. Det betyder att mellan älvarna, Torne älv, Tärendö älv, Kalixälven och Bottenviken finns ett landområde som ska vara större än Gotland. Jo men. Hänger ni med???

En ö = ”Ett landområde som på alla sidor omges av vatten” (Bonniers Stora Lexikon)

Är detta nånting som du har kommit på da, Tommy? Å nej da, ”ön” i Ångermanland har varit känd ända sedan början på 1700-talet och ”ön” i östra Norrbotten tycker lokalpatrioter att den ska klassas som Sveriges största ö. Annars kan man ju tycka att landområdet söder om Göta Kanal/Göta älv är Sveriges största ö. Nja, men kanalen är ju konstgjord, grävd av människor, dom andra ”öarna” har naturen fixat alldeles själv på egen hand.

Annars så kan vi ju skryta med att vi bor på världens största ö. Europa/Asien och Afrika är också med, i och med Suezkanalen är konstgjord, för som sagt enligt Bonniers Stora Lexikon är en ö ”Ett landområde som på alla sidor omges av vatten”. Nä nu bar det iväg lite grand.

Lite extra onödig kuriosa. Könkämäälven blir vid Karesuando Muonio älv, som i sin tur flyter ut i Torne älv strax öster om Pajala, dom tre älvarna bildar gräns mot Finland. Allt landområde öster om älvarna är Finland. Utom den finska gränsstaden Torneå vars centrum ligger, väster om Torne älv, på en halvö som hänger ihop med Sverige. Det här är viktigt att komma ihåg om det t.ex. skulle komma en utslagsfråga på detta ämne i någon frågesport eller nåt.

Tärendö älv är en s.k. bifurkation d.v.s. en älv som rinner mellan två andra älvar, detta är en mycket ovanlig företeelse. Tärendö älv är med sina cirka 52 km världens näst längsta, den längsta bifurkationen finns i Venezuela.

Fotnot. Å i åa ä e ö.= Värmländska och betyder Och i ån är en ö.

Tommy Svensson i oktober 2009, på en pytteliten ö som kallas jorden, Tellus, i ett ofantligt hav som kallas universum. (U va poetiskt dä ble).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *