Fredens hav…

TJENARE FOLKET

Fredens hav….

På kvällen den 30 januari 1945 upptäckte utkiken på den sovjetiska u-båten S 13, att tyskarna tände fyren Rixhöften på Helahalvön som går ut som en pir i Gdanskbukten. En konvoj av tyska fartyg var att vänta. Snart uppenbarade sej skuggan av ett mycket stort fartyg som plöjde fram på spikrak kurs. Först trodde kapten Alexander Marinesko på S 13, att det var en kryssare men fann snart att det var en oceanångare. I två timmar följde u-båten efter utan att upptäckas. I loggboken för den 30 januari skrev Marinesko ”23.08. Tre torpeder avfyrade. Avstånd 2,5-3 kablar. Alla träffade. 23.09 målet börjar sjunka”. Ovetande om vilken tragedi han just ställt till med och vilket fartyg han skjutit i sank laddade han om torpedtuberna för nästa rond.

M/s Wilhelm Gustloff hade avgått några timmar tidigare från Gotenhafen, (Gdynia, nuvarande Polen). Gustloffs motorer hade inte varit igång på fyra år efter en bombskada i maskinrummet så farten var endast 12 knop. Enda eskorten var jagaren Löwe, ett krigsbyte från Norge, då den hette ”Gyller”. Ombord fanns en besättning på 173 man och närmare 10 000 tyska flyktingar som flytt undan röda arméns framryckning. Av dessa överlevde 908 personer. Bland annat en blåfrusen välinpackad ettåring, matrosen som fann honom i en livbåt dagen efter, döpte den lille till Peter Fisch, som senare växte upp i dåvarande Östtyskland

Wilhelm Gustloff ligger på 44 m djup, 15 landmil sydost om Karlskrona.

På natten till den 10 februari är S 13 i samma farvatten igen när hydrofonen på ubåten registrerar propellerljud. Några minuter senare ser Marinesko tre silhuetter, av vilka den störste bedömdes vara en kryssare. Två torpeder skickades iväg. I loggboken noterades ”02.50 kryssare sänkt i farvattnet utanför Uksi”( Östersjöstad ,nuvarande Polen)

Kryssaren var ett transportfartyg ”Steuben ” med sårade soldater och tyska flyktingar. Cirka 3 500 följde med i djupet. ”Steuben” ligger ca 5 landmil väster om Wilhelm Gustloff på 45 m djup

16 april 1945, samma dag som röda armén startar sin offensiv mot Berlin, avgick en ny konvoj med flyktingar. ”Goya” ett fraktfartyg, norskt krigsbyte med Bergen som hemmahamn, avseglar från Gotenhafen under flygbombning med cirka 7 200 ombord. Klockan 23.52 kom Goya inom skotthåll för den sovjetiska ubåten L 3. Kapten Konovalov gav order. Två torpeder midskepps, Goya klövs mitt itu och gick under på mindre än 5 minuter. 183 personer kunde räddas. Drygt 7.000 följde med Goya ned i djupet.

Goya ligger ca 5 landmil öster om Wilhelm Gustloff på 76 m djup

Dessa tre katastrofer skördade närmare 20 000 liv i slutskedet av andra världskriget.

”Va fan, folk dog ju som flugor ändå.”

I kaoset i och utanför Tallinn i augusti 1941 evakuerades ryssar under bombning och beskjutning av tyskt flyg. Runt 11 000 omkom när ett 20 tal båtar gick under med Leningrad som destination.

Från koncentrationslägret Neuengamme, där Folke Bernadottes vita bussar agerade, hämtades överlevande som skulle fraktas till Köpenhamn. Fartygen Cap Arcona, som hade hunnit segla ut, och Thielbeck och Athen som låg kvar vid hamnen i Lübeck, sänktes av RAF den 3 maj 1945. Man trodde det var transporter av tyska trupper. Så många som 10 000 utmattade lägerfångar kan ha drunknat eller brunnit inne. Det hela tystades ner ganska snabbt. Från koncentrationslägrets helvete till Östersjöns kalla vatten.

Orion med ca: 4 000 flyktingar sänkt 4 maj utanför Swinemünde (Swinoujscie), runt 150 kunde räddas.

Wilhelm Gustloff 30 januari 1945 ca: 9 000 omkomna. Steuben 10 februari 1945 ca: 3 500 omkomna. Goya 16 april 1945 ca: 7 000 omkomna. Cap Arcona 3 maj 1945 ca: 7 000 omkomna. Orion 4 maj 1945 ca: 4 000 omkomna. Titanic 12 april 1912, 1517 omkomna. Estonia 28 september 1994, 852 omkomna.

Förmodligen var samtliga omkomna i dessa katastrofer, oskyldiga offer.

Fotnot 1. I paniken som rådde under kriget, ”rädde sej den som kan” skrevs ju inga passagerarlistor därav ett ungefärligt antal omkomna

Fotnot 2 ”Wilhelm Gustloff” är den fartygskatastrof som har krävt mest människoliv.

Tommy Svensson den 5 oktober 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *