Den Fjortonde i Femte Trettioett

TJENARE FOLKET

Den fjortonde i femte trettioett.

Erik Bergström, Evert Nygren, Viktor Eriksson och Sture Larsson går på vägen och har just passerat Lunde Folkets hus. På gräsplanen, någon meter högre än vägen, mellan Folkets hus och ett tvåvåningshus där en skräddare bor, står Eira Söderberg. Det är knappt en minut kvar innan kapten Nils Mesterton kommenderar eld.

Runt 7000 människor har en timme tidigare startat från Frånö Folkets hus. I täten finns två fanor och ett standar. Väja-Dynäs musikkår finns med strax bakom fanborgen. Demonstrationen gäller en strejk på Marmaverken 23 mil längre söderut. En sympatistrejk har brutit ut i Ådalen. Pappersmassan kommer inte iväg. Landsfogden skickar efter strejkbrytare som ska lasta massan. Dom är inkvarterade i Lunde. Ett 60-tal militärer från I 21 och T 3 i Sollefteå finns på plats för att skydda dom.

Musikkåren som varit med ända från Frånö går av vägen på motsatta sidan om Lunde Folkets hus. Mellanrummet som blir mellan fanborgen och resten av tåget, fylls snabbt av springande demonstranter. Samtidigt gör militären ett utfall med en ryttarpatrull. I tumultet segrar sig en häst, som troligen bli skrämd av en fana. Ryttaren faller av. En sergeant Rask avlossar några pistolskott. Tusentals människor trycker på nerför backen bakom fanborgen. Vägen sluttar hela tiden.

Man är nu framme vi ögonblicket som avgör. Chefen för den militära styrkan, kapten Mesterton, ser nu demonstranterna komma, och drar slutsatsen att ryttarpatrullen inte kunnat stoppat dom. Löjtnant Beckman ropar till kapten Mesterton ”Här finns ingen återvändo.

Kapten Mesterton ropar; “Halt i lagens namn stanna annars skjutes här skarpt!”

Han ropar tre gånger.

Han skjuter varningsskott med sin pistol, som han riktar mot ett potatisland i närheten. Medan han ropar och skjuter, springer demonstranter över vägen och slänger sig i ett dike för att ta betäckning, han förlorar dem ur sikte.

Då…. Mesterton vänder sig om och ropar: ”ELD”

Gevären som var laddade med två lösa och tre skarpa skott avlossas. Några dog av rikoschetter. Några föll för direktskott.

Erik Bergström föll nere mellan husen, träffad av en rikoschetterande gevärskula. Försökte krypa bakåt efter vägen. Bars in i ett hus och dog där. Evert Nygren fick två direktskott i brösthöjd och dog omedelbart. Sture Larsson träffad av en rikoschett, dog vid vägkanten. Viktor Eriksson träffad av en rikoschett, dog på platsen. På gräsplanen står Eira Söderberg och tittar på demonstrationståget när hon blir träffad. Av vilka skott kunde aldrig fastställas. Hon bars in i skräddarens hus, och avlider där. Fem personer sårades dessutom.

Allt stannade av.

Högre upp i backen cirka 75 meter från gräsplanen där Eira träffades, befann sig den då 17-årige Edvin när skotten föll.

I maj 1981, 50 år senare, gick den då 67-årige Edvin bredvid den då 25-årige Tommy Svensson, tillsammans med 23.000 andra, från Frånö Folkets hus till Lunde för att hedra minnet av dom fem som stupade den 14 maj 1931.

Tommy Svensson den 14 maj 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *